Ambilogo

RSIN fiscaal nummer: 8503.38.426

Logo

Beleidsplan 2019 – 2020 – 2021- 2022

Stichting voor kansarme ondernemers zet zich sinds 2011 in voor kansarme mensen/kinderen in Gambia die ver onder de armoede grens zitten en geen mogelijkheden hebben zich in positieve zin te ontwikkelen.

Wij houden ons voornamelijk bezig met kleine projecten zoals; Ondernemers te helpen zichzelf zo te ontwikkelen dat zij zelf supporting zijn en dit ook blijven na onze hulp. SVKO betaald in principe geen salarissen van coŲrdinatoren, leraren, etc. die het project draaiende moeten houden. Vooraf dient men ook aan te geven hoe men de toekomst ziet. Pas na goed overleg en na het maken van duidelijke afspraken beginnen we met een project en nadien kan men in uiterste noodgevallen een beroep op de stichting doen voor verdere (financiŽle) hulp. Wel zal svko mee denken - kijken of men met investeringen de zelfredzaamheid kan vergroten.

We ondersteunen kraamklinieken, naaiateliers en helpen jonge ondernemers om een bedrijf te kunnen starten. In 2019 hebben we een borehole gemaakt voor een vrouwentuin, in Latrya. Door deze borehole hebben 30 vrouwen en hun gezinnen een beter toekomst.  Voor 2020 is het schoolsponsor-project de belangrijkste nieuwe activiteit van onze stichting. Ondertussen zitten er 62 kinderen in ons schoolsponsorproject. Dit willen we dan ook de komende jaren uit gaan breiden. Het belang van onderwijs voor ontwikkeling is nauwelijks te onderschatten.  Kinderen die de school hebben afgemaakt, slagen er beter in om in hun eigen levensonderhoud te voorzien: het verband tussen onderwijs en armoede is sterk.

Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen en in 2021 te realiseren skillcenterin Jara. Jara ligt ver weg van het toeristen gebied jongeren hebben er weinig tot geen mogelijkheden om een goede toekomst te hebben. Dus veel mensen vertrekken uit het gebied. Door een skillcenter op het gebied van landbouw op te zetten, leren jongeren alles over landbouw en er wordt groenten geteeld zodat mensen te eten hebben en bij verkoop een inkomen om bijv. de kinderen van naar school te laten gaan. De jongeren blijven hierdoor in Jara wat belangrijk is voor het sociaalstelsel.

Ook hopen we te realiseren in 2021 een speeltuin in Kartong. Op de school in Kartong zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar. Spelen is erg belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen, er is ruimte genoeg om een speeltuin te maken alleen er is geen geld om dit te realiseren. Alles wat de community heeft hebben ze nodig om ieder jaar een klasgebouw er bij te maken en is bedoeld voor het onderhouden van de school en het loon van de juffen. Kinderen hebben nu geen enkele speelmogelijkheid, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. Een kast is van belang om dure schoolboeken in op te kunnen bergen zodat bijv. termieten ze niet kapot maken. De schoolboeken en de kast worden ook door svko verzorgd.

Samenwerking per project

Svko beschikt inmiddels over goede contacten en kennis van lokale omstandigheden in Gambia. In de loop der jaren heeft svko met de bij de projecten betrokken bevolking, een vertrouwensband opgebouwd waardoor het mogelijk is activiteiten te intensiveren en uit te breiden. Om van projecten een succes te maken is naast kennis van lokale cultuur en omstandigheden vaak ook inhoudelijke, vaktechnische kennis en ervaring nodig. Svko zoekt daarom per project niet alleen contact met financiŽle sponsors en fondsen maar ook met organisaties met inhoudelijke kennis van zaken. Svko hoopt hiermee uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van duurzaam ondernemen te stimuleren en door betrokkenheid en contacten tussen bedrijven en projecten wederzijds begrip te vergroten.

Werkzaamheden Stichting:

SVKO werkt intensief samen met een team vrijwillige lokale medewerkers in Gambia. Die van ons regelmatig een vergoeding krijgen in de vorm van een zak rijst van 50Kg, eieren en kleding. Zij zijn al  jaren werkzaam voor svko en uiterst bedreven in hun werkzaamheden. Er wordt wekelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten, een weergave van de individuele schoolprestaties en geven aan welke kinderen eventueel in aanmerking komen voor sponsoring.

Twee Š drie keer per jaar reizen de bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Dit geheel op eigen kosten.

Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de vrijwilligers, alsmede met de schoolhoofden en andere betrokkenen van de projecten.

Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:

Het bezoeken van de (nieuwe) kinderen en gezinnen, bezoeken van de deelnemende scholen, en alle sponsorkinderen, bezoeken van projecten. Het uitleveren van de goederen welke per container zijn verzonden naar Gambia, dozen voor de sponsorkinderen. Bezoeken van de lopende projecten zoals bijv. het winkeltje, naaiateliers, kraamklinieken, weeshuis, skillcenters en vrouwenprojecten.

Communicatie:

Communicatie is voor ons een middel om een groter doel te realiseren, namelijk transparantie.

De website www.svko.nl is een communicatiekanaal voor (potentiŽle) donateurs en vrijwilligers, echter Facebook,  https://www.facebook.com/ SVKO De Stichting voor kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden/ is een beter medium met een directere benadering naar eventuele potentiŽle sponsors als wel de huidige sponsors.

Op onze website en Facebook is informatie te vinden over alle projecten, onze wijze van transport naar Gambia per container, de achtergronden en gezinssamenstelling en de ontwikkeling van de sponsorkindjes en lopende projecten.

Minimaal 2 keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief over YSG die aan alle belangstellenden verstuurd wordt.

Werving van gelden en goederen:

De activiteiten van svko worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties.

De Stichting werft sponsoren via Facebook en mond op mond reclame. Deze sponsoren doneren een vrijwillige gift,  om sponsorkindjes een extraatje te geven in de vorm van schoolgerei, speelgoed, geconserveerd voedsel of een zak rijst.

Het bestuur werft actief sponsoren.

De besteding van het vermogen van de Stichting:

De bestuursleden/medewerkers van svko genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting.

De vrijwilligers in Gambia ontvangen geen salaris, maar kleding of een voedselpakket.

Svko financiert middelen die onderwijs, gezondheid, tuinprojecten en individuele projecten ten goede komen, maar geeft nooit contant geld. 95% van onze activiteiten dienen het algemeen belang van het land Gambia.

Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als bankadministratie en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel de kosten van de website.

Beheer van de gelden:

De penningmeester beheert de gelden en maakt jaarlijks een financieel jaarverslag aan de hand van de kas- en bankafschriften. Uitgaven worden in onderling overleg met bestuursleden en lokale partners besproken.

Toekomstvisie:

In 2021 gaan we onderzoeken of we een klaslokaal kunnen gaan realiseren in Kartong, en als we voldoende middelen hebben een skillcenter in Dumbuto en uitbereiding van het weeshuis in Kankujang.

De prognose voor schooljaar 2021-2022 is dat de groei van het aantal kinderen dat deelneemt aan het school-sponsor programma, toeneemt door het enthousiasme van de huidige sponsoren en de gedeelde berichten op Facebook, wat uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat bijna 600 mensen ons actief volgen. Schoolsponsorkinderen zal van Kartong en Brufut uitgebreid gaan worden met Latrya. Svko heeft ook als doel om zo veel mogelijk kansarme kinderen te geven waar zij recht op hebben: scholing, voeding, kleding en onderdak.